You are able to fill your FST Service Gas via this API.

GraphQL API

 • Query String
  mutation fillGasTank($input: FillGasTankInput!) {
   fillGasTank(input: $input) {
    transaction
    hash
    submitToken
   }
  }
 • Query Variables
  {
   "input":{
    "por":"DISABLE",
    "amount":"100000000000000000000"
   }
  }
 • HTTP Headers
  {
   "accept": "application/json",
   "content-type": "application/json",
   "authorization": "bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImZzdGstZW5naW5lIn0.eyJ1aWQiOiLDr1xiw73Ch8KDSFx1MDAxMcOowo5awrvCqsOAXHUwMDAywrwmIiwiaWF0IjoxNTM4NTYyODAyLCJleHAiOjE1Mzg2NDkyMDIsImF1ZCI6InVybjpmc3RrOmVuZ2luZSIsImlzcyI6InVybjpmc3RrOmVuZ2luZSIsInN1YiI6InVybjpmc3RrOmVuZ2luZTphY2Nlc3NfdG9rZW4ifQ.sGfxYe16aRx_vmvzlRps_gcyTeQD-zsR5HCtjXQ3hYpQYjN1lOFkdpF0m4Yrrh8uHyWBYifqYUVHmkRej4-9gA"
  }

HTTP Request and Response

Request

 • URL
  • For development: https://test.fstk.io/api
  • For production: https://engine.fstk.io/api
 • Method: POST
 • Headers
  • accept: application/json
  • content-type: application/json
  • authorization: Bearer [JWT Web-to-Server access token]
   • (for example)
    Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImZzdGstZW5naW5lIn0.eyJ1aWQiOiLDr1xiw73Ch8KDSFx1MDAxMcOowo5awrvCqsOAXHUwMDAywrwmIiwiaWF0IjoxNTM4NzA5MDM2LCJleHAiOjE1Mzg3OTU0MzYsImF1ZCI6InVybjpmc3RrOmVuZ2luZSIsImlzcyI6InVybjpmc3RrOmVuZ2luZSIsInN1YiI6InVybjpmc3RrOmVuZ2luZTphY2Nlc3NfdG9rZW4ifQ.msJZ61FHIkKtjUpDs4sx1Kk1rb9vdhus3ntUDj6rHNmsygiHTgOEMQFJMtVqtWqkNgrtRgGpngq8Rf47xTT53g
 • Body
  { 
   "query":"   mutation fillGasTank($input: FillGasTankInput!) {    fillGasTank(input: $input) {     transaction     hash     submitToken    }   }  ",
   "variables":{ 
    "input":{ 
     "por":"DISABLE",
     "amount":"100000000000000000000"
    }
   }
  }

  The value of query in the body is a String.

Response

{ 
 "data":{ 
  "fillGasTank":{ 
   "transaction": {
    "nonce": "0x5",
    "gasPrice": "0x3b9aca00",
    "gas": "0x16068",
    "to": "0x3830f7Af866FAe79E4f6B277Be17593Bf96beE3b",
    "value": "0x0",
    "data": "0x4000aea000000000000000000000000056533b3052dd2bc92d2d11372427b9a7f3256eaa0000000000000000000000000000000000000000000000056bc75e2d631000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004447d5f0be0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
    "chainId": 42
   },
   "hash":"0xb101bfd9560ded2c5f403aeb4b1a21ac4e86864608a666ca36c8144dec44c11e",
   "submitToken":"eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImZzdGstZW5naW5lIn0.eyJtb2RlIjoxLCJ1aWQiOiJkwrJKw5hcdTAwMWEqXHUwMDExw6nCujvCqyRfw65wXHUwMDAzIiwiYWN0aW9uIjoiZmlsbEdhc1RhbmsiLCJ0eCI6eyJ0b2tlbiI6IjB4MzgzMGY3QWY4NjZGQWU3OUU0ZjZCMjc3QmUxNzU5M0JmOTZiZUUzYiIsIm5vbmNlIjoiMHgwIiwiZmVlIjoiMHgwIiwiZ2FzQW1vdW50IjoiMHgxNjg4MSIsInRvIjoiMHg1NjUzM2IzMDUyZEQyQmM5MkQyRDExMzcyNDI3QjlhN0YzMjU2ZWFhIiwidmFsdWUiOiIweDU2YmM3NWUyZDYzMTAwMDAwIiwiZGF0YSI6IjB4NDdkNWYwYmUwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDU2YmM3NWUyZDYzMTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwYjAyMzZmOWE2YTFjZDhjZjE3MjUxYTEzMDY1MWUwYmU4ZmIwMGUyNyIsIm1vZGUiOiIweDAiLCJyZWxheWVyIjoiMHgwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwIn0sImluZm8iOnt9LCJpYXQiOjE1NDc3OTY4NDMsImV4cCI6MTU0Nzc5NzQ0MywiYXVkIjoidXJuOmZzdGs6ZW5naW5lIiwiaXNzIjoidXJuOmZzdGs6ZW5naW5lIiwic3ViIjoidXJuOmZzdGs6ZW5naW5lOnN1Ym1pdF90b2tlbiJ9.xh3Xf49LdBgywBdNPX0xVmQcSVDARUHHgc0V9vMtFjnEWMXL0jOrAR0Cab-r2mpo0OKCKCtsYLbyN-WrymUETA"
  }
 }
}

Parameters

Request

 • amount <String!>
  • Amount of FST to refill. The format is Decimaled Number.
 • por <PORMode>
  • Enable or Disable <enum>
  • Default is DISABLE.

Response

 • fillGasTank <FillGasTankPayload>
  • transaction <JSON>
   • UNSIGNED raw transaction format in Ethereum.
  • hash <String>
   • PORMode ENABLE: Hash of the abi encode.
   • PORMode DISABLE: Hash of the RLP encode.
  • submitToken <String>